Bez Pługa / Archiwum
Międzyplony ścierniskowe a uprawa buraka cukrowego
Międzyplony ścierniskowe a uprawa buraka cukrowego
W ostatnich latach został zintensyfikowany proces koncentracji uprawy buraka cukrowego w pobliżu cukrowni. To niewątpliwie przyczyniło się do postępującego zwiększania udziału buraka cukrowego w płodozmianie (trzyletnia rotacja roślin) – obok zbóż, a najczęściej kukurydzy. Taka struktura produkcji roślinnej, prowadzonej z reguły bez stosowania obornika, powoduje niekorzystne zmiany w glebie i znaczny spadek jej zdolności produkcyjnych.
Numer: Bez Pługa 1/2017, strona 20

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF