Bez Pługa / Archiwum
Gryka – tylko siać i zbierać
Gryka – tylko siać i zbierać
Gryka siewna, zwana też gryką zwyczajną lub hreczką (Fagopyrum esculentum) to roślina jednoroczna. Jej nasiona zawierają od 10 do 16% białka. Są one cenniejsze niż białka zbóż, a wartością i strawnością zbliżone są do białek roślin strączkowych. Mimo to uprawa hreczki została w dużej mierze ograniczona w konsekwencji intensyfikacji rolnictwa po drugiej wojnie światowej. W programie rolnośrodowiskowym, w pakiecie 6. uwzględnione są jednak dopłaty do uprawy gryki jako gatunku mało popularnego, zagrożonego tzw. erozją genetyczną. Pojawiają się zatem szanse na powrót gryki na pole.
Numer: Bez Pługa 1/2017, strona 27

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF