Bez Pługa / Archiwum
Mikroelementy w uprawie bezorkowej
Mikroelementy w uprawie bezorkowej
Wraz z rosnącym poziomem plonowania zwiększa się znaczenie drugorzędnych czynników plonotwórczych. Gospodarstwa osiągają bardzo wysokie plony, a jednym z głównych czynników ograniczających je może być tylko pogoda. Przejście gospodarstwa na uprawę bezorkową nie jest łatwe. Przy wprowadzaniu uproszczeń zależy nam, aby uzyskiwane plony były co najmniej na takim samym poziomie, jak w uprawie tradycyjnej. Wymaga to zmiany podejścia w wielu aspektach, chociażby w nawożeniu mikroelementami. 
Numer: Bez Pługa 1/2017, strona 30

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF