Bez Pługa / Archiwum
Diagnoza gleby podstawą dobrej praktyki rolniczej
Diagnoza gleby podstawą dobrej praktyki rolniczej
Nowoczesne rolnictwo staje przed nowymi wyzwaniami. Jest to związane z różnorodnymi procesami, jakie w nim zachodzą: skokiem technologicznym, oddziaływaniem rynku światowego oraz naszym członkostwem w UE. Dyrektywy unijne skorelowane z integrowanym rolnictwem pozostają w pewnej kolizji z opłacalnością produkcji roślinnej, która spada, zaś konwencjonalne i rutynowe działania w obszarach rolniczych są coraz mniej efektywne. Jak temu przeciwdziałać? 
Numer: Bez Pługa 1/2017, strona 43

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF