Bez Pługa / Archiwum
Funkcje zadrzewień śródpolnych
Funkcje zadrzewień śródpolnych
W krajobrazie rolniczym zazwyczaj dominują pola uprawne, ale pewien procent terenów rolniczych zajmują obszary nieużytkowane rolniczo. Należą do nich zadrzewienia, kępy krzewów, miedze, oczka wodne, rowy melioracyjne, ugory itp. Niestety badania prowadzone na obszarach rolniczych wykazują postępujące likwidowanie tych elementów przyrody.
Numer: Bez Pługa 2/2017, strona 35

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF