Bez Pługa / Archiwum
Jak poprawić efektywność fungicydów zbożowych?
Jak poprawić efektywność fungicydów zbożowych?
Blisko 70-procentowy udział zbóż w strukturze zasiewów w Polsce sprawia, że w większości gospodarstw przypadają one w zmianowaniu po sobie co najmniej jeden raz. Połączenie słabych polskich gleb z nieodpowiednim przyrodniczo następstwem roślin powoduje, że konkurencyjność naszego rolnictwa w porównaniu z krajami Europy Zachodniej jest znacznie niższa. Dlatego należy podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do redukcji ponoszonych kosztów przez gospodarstwa rolne, ale bez strat w jakości i wysokości plonów. Jedną z takich możliwości jest racjonalne i zgodne z ich przeznaczeniem stosowanie środków ochrony roślin.
Numer: Bez Pługa 3/2017, strona 30

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF