Bez Pługa / Archiwum
Z grzybami z rodzaju Fusarium nie ma żartów
Z grzybami z rodzaju Fusarium nie ma żartów
Grzyby z rodzaju Fusarium to obecnie jedne z najgroźniejszych sprawców chorób kukurydzy notowanych w Polsce. Przypisuje się im rolę fitopatogenów porażających rośliny uprawne, co skutkuje zmniejszeniem plonów. Pod względem gospodarczym do największych strat prowadzi fuzarioza kolb, zgnilizna korzeni oraz zgorzel podstawy łodygi. Zmniejszenie w plonie ziarna wynosi średnio 10%, ale w niektórych latach może dochodzić nawet do 35%.
Numer: Bez Pługa 4/2017, strona 42

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF