Bez Pługa / Archiwum
Jak zbudować właściwą strukturę gleby?
Jak zbudować właściwą strukturę gleby?
Trwała struktura gruzełkowata jest jednym z najważniejszych wskaźników jakości gleby. Zapewnia łatwość rozrastania się korzeni oraz odpowiednie stosunki wodno-powietrzne, tym samym stwarzając najkorzystniejsze warunki do wzrostu i rozwoju roślin.
Numer: Bez Pługa 5/2017, strona 15

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF