Bez Pługa / Archiwum
Sposób uprawy może chronić glebę
Sposób uprawy może chronić glebę
Uprawa roli wymaga dużych nakładów finansowych i czasowych. Odpowiedź na pytanie, czy właściwsza jest intensywna uprawa odwracająca, czy uprawa konserwująca z siewem w mulcz lub siewem bezpośrednim, zależy zarówno od warunków danego gospodarstwa, jak i od czynników glebowych, a nawet osobowych. W coraz większym stopniu muszą być też uwzględniane aspekty związane z ochroną gleby i roślin.
Numer: Bez Pługa 5/2017, strona 42

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF