Bez Pługa / Archiwum
Koszty i energochłonność w uprawie buraka
Koszty i energochłonność w uprawie buraka
Porównując systemy uprawy roli, nie sposób pominąć wyników finansowych, jakie można uzyskać przy wprowadzaniu danej metody obróbki gleby. Jedną z upraw, która pozwala na dość precyzyjne określenie wysokości kosztów i przychodów rolnika, jest burak cukrowy. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, którymi objęto wszystkich plantatorów buraka cukrowego w Polsce.
Numer: Bez Pługa 1/2018, strona 44

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF