Bez Pługa / Archiwum
Jakość wody do sporządzania cieczy użytkowej
Jakość wody do sporządzania cieczy użytkowej
Ciecz użytkowa do zabiegów ochrony roślin sporządzana jest na bazie wody, która w zależności od swojego składu chemicznego może wchodzić w różne reakcje z wprowadzanymi do niej substancjami. Jakość wody decyduje zatem o jakości cieczy, a ta z kolei ma wpływ na skuteczność działania środków ochrony roślin w ewentualnych mieszaninach z nawozami i retardantami wzrostu roślin. 
Numer: Bez Pługa 2/2018, strona 17

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF