Bez Pługa / Archiwum
Niedobory składników pokarmowych w buraku cukrowym
 Niedobory składników pokarmowych w buraku cukrowym
Nawozy oraz składniki pokarmowe zawarte w glebie są pobierane oraz efektywnie kształtują wzrost rośliny, wówczas gdy w fazie krytycznej znajdują się w strefie zakorzenienia. Powinny być dostarczone w odpowiedniej formie chemicznej, w ilości niezbędnej do realizacji założonego plonu. Znając zasobność stanowiska, dobieramy dawki nawozów tak, aby wprowadzić do gleby potrzebną ilość składników pokarmowych we właściwym terminie.
Numer: Bez Pługa 3/2018, strona 34

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF