Bez Pługa / Archiwum
Preparaty z szarej strefy
Preparaty z szarej strefy
Wprowadzenie obowiązku stosowania integrowanej ochrony roślin wiązało się z szeroką kampanią informacyjną skierowaną do doradców i rolników. Podkreślano w niej rolę różnego typu metod niechemicznych w ochronie roślin.
Numer: Bez Pługa 3/2018, strona 42

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF