Bez Pługa / Archiwum
Poplony wysiewać po kombajnie
Poplony wysiewać po kombajnie
Sukces międzyplonu nie może być rozpatrywany jedynie pod kątem zwiększania plonu rośliny uprawianej następczo. W dobie gospodarki bezobornikowej międzyplony są jednym z nielicznych czynników mogących przyczynić się do trwałego podnoszenia żyzności gleby, co jest ich niemierzalną, wielopłaszczyznową zaletą. Aby była ona w pełni wykorzystana, muszą być jednak spełnione pewne warunki. 
Numer: Bez Pługa 4/2018, strona 17

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF