Bez Pługa / Archiwum
Wapnem, azotem czy bakteriami w resztki pożniwne?
Wapnem, azotem czy bakteriami w resztki pożniwne?
Pozostawienie słomy na polu jest bardzo ważne we współczesnym rolnictwie. Jednak jej niewłaściwe zagospodarowanie może prowadzić do nagromadzenia się w glebie fitotoksycznych związków, będących produktami mikrobiologicznych przemian składników słomy. Łatwym sposobem eliminacji niekorzystnego oddziaływania produktów rozkładu słomy jest zabieg wapnowania w formie węglanowej przed przemieszaniem słomy z glebą.
Numer: Bez Pługa 4/2018, strona 24

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF