Bez Pługa / Archiwum
Nowe odmiany rzepaku ozimego na rynku
Nowe odmiany rzepaku ozimego na rynku
Każdego roku do Krajowego Rejestru Odmian wpisywane są nowe odmiany roślin uprawnych. Hodowcy ciągle pracują nad ich ulepszeniem: poprawiają stabilność plonowania, zimotrwałość, wyleganie, tolerancję na choroby czy odporność na osypywanie się nasion. W tym roku przez COBORU zostało zarejestrowanych 18 nowych odmian rzepaku ozimego, co skutkowało zwiększeniem puli odmian tej rośliny do 140.
Numer: Bez Pługa 4/2018, strona 30

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF