Bez Pługa / Archiwum
Słoma w uproszczonych płodozmianach zbożowych
Słoma w uproszczonych płodozmianach zbożowych
W Polsce w ostatnich latach nastąpiły spore zmiany w produkcji rolniczej. Bardzo często w wielu gospodarstwach, a nawet całych rejonach kraju dominuje system produkcji roślinnej oparty jedynie na uprawie zbóż. Dodatkowo niekorzystne jest saldo bilansu materii organicznej gleby (-200 kg/ha GO), wynikające ze struktury zasiewów oraz stosowania nawozów naturalnych. Stwarza to określone problemy agrotechniczne, przyrodnicze i środowiskowe. 
Numer: Bez Pługa 5/2018, strona 22

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF