Bez Pługa / Archiwum
Jak satelity pomagają rolnikom?
Jak satelity pomagają rolnikom?
Lustracja plantacji stanowi podstawę w podejmowaniu decyzji agronomicznych – pozwala uzyskać informacje na temat stanu roślin, określić ich fazę rozwojową, ocenić zagrożenia. Jednak nie wszystko widać gołym okiem, a w przypadku wielohektarowych gospodarstw lub znacznie oddalonych od siebie pól częste wizyty w terenie są utrudnione. Wychodząc naprzeciw tym problemom, stworzono aplikację internetową SatAgro, umożliwiającą bieżący monitoring pól uprawnych przy wykorzystaniu automatycznie przetwarzanych danych satelitarnych. 
Numer: Bez Pługa 5/2018, strona 47

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF