Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 2/2015

Niestandardowe rozwiązania | 4

Zapewne każdy rolnik zna gospodarstwo, którego właściciel pracuje w polu samodzielnie skonstruowaną maszyną i jest z takiego rozwiąznia bardzo zadowolony. Jednak czy posiadacz dużego gospodarstwa jest w stanie obyć się bez maszyn znanych producentów, z powodzeniem bazować na sprzęcie własnego pomysłu i w dodatku pracować nim w technologii bezorkowej? Okazuje się, że dzęki nieszablonowemu myśleniu i pomysłowości jest to możliwe.

Dżdżownice mają sposób na mykotoksyny | 9

Najnowsze badania pokazują, że dżdżownice, skoczkonogi, nicienie i inne organizmy glebowe usuwają z gleby na dłuższy czas szkodlwie grzyby i silnie trujące związki, będące ubocznym produktem ich przemiany materii. Dotyczy to równierz toksyn grzybów z ropdzaju Fusarium.

Pozostałości fermentacyyjne jako nawóz na użytki zielone | 12

Czy możemy liczyć się z tym, że nowe przepisy dotyczące nawożenia wprowadzą limit 170 kg N/ha, także w odniesieniu do pozostałości fermentacyjnych? Porównujemy efekty nawożenia gnojowicą i pozostałościami fermentacyjnymi na użytkach zielonych.

Kiedy opłaca się kosić wysoko? | 18

Współczesna uprawa roślin cechuje się wysokim stopniem profesjonalności. Wszystkie etapy produkcji, od siewu po zbiór plonu, są starannie planowane. Natomiast prace przypadające po zbiorze są często wykonywana spontanicznie i w sposób nieprzemyślany. Wiele błędów popełnia się szczególnie w zakresie gospodarki słomą, dlatego należy je wyeliminować.

Zaklęta moc korzeni | 22

Uprawa bezorkowa powinna być prowadzona w taki sposób, aby przypominała jak najbardziej naturę i procesy w niej zachodzące. Jednym z nich jest przerastanie wierzchniej warstwy gleby korzeniami roślin. Najsilniej zjawisko to zachodzi na naturalnych terenach zielonych i dlatego ingerencja narzędzi uprawowych powinna być minimalna.

Sukces ma wielu ojców | 29

Specyficzna mieszanka wyki i koniczyny, wysiana z rzepakiem ozimym, już po pierwszych przeprowadzonych doświadczeniach przynosi pewne korzyści. Mieszankę przetestował Martin Meinert z Kollmar z pólnocnej części Niemiec.

Omacnica - trzymać rękę na plusie | 34

W przypadku porażenia plantacji przez omacnicę prosowiankę straty plonów mogą dochodzić nawet do 50%. Można je ograniczyć, jeśli prowadzi się prawidłową walkę z tym szkodnikiem. Najlepiej, kiedy zaczyna się ją już na etapie larwalnym. Poniżej przedstawiamy różne sposoby kontrolowania omacnicy prosowianki.

DuPont Evalio AgroSystem | 37

W Integrowanej Ochronie Roślin, której bazą są unijne przepisy, niezwykle istotnym momentem jest ustalenie potrzeby zwalczania patogena. Podstawą decyzji o wykonaniu zabiegów chemicznej ochrony roślin powinien być monitoring występowania organizmów szkodliwych z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji.

Stonka kukurydziana: najpierw zwabić, potem zabić | 38

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte) to jeden z najbardziej szkodliwych insektów kukurydzy. Jaja tego chrząszcza zimują w glebie; larwy wylęgają się na wiosnę, 4-5 tygodni po wysiewie kukurydzy. Żerowanie larw na korzeniach kukurydzy prowadzi do ograniczenia pobierania wody i składników pokarmowych, a w przypadku dużej liczebności populacji - do wylegania roślin.

Pozbyć się ślimaków i myszy | 41

Łagodna zima przyczyniła się do tego, że na polach obserwuje się zwiększenie populacji szkodliwych ślimaków. Z kolei w przypadku myszy polnych wydaje się, że mimo wcześniejszych oczekiwań ich liczebność udało się skontrolować. Pokażemy możliwości obrony przed tymi szkodnikami.

Porządek wymaga kompetencji | 45

Osoby, które do walki ze szkodnikami magazynowymi muszą wykorzystać gazowe, najczęściej silnie toksyczne preparaty, powinny mieć odpowiednie kwalifikacje. Do stosowania w pustych przestrzeniach magazynowych dopuszczone są cztery produkty. Podajemy zalecenia dotyczące ich zastosowania.

Zniszczyć w zarodku | 49

Do walki ze szkodnikami magazynowymi w silosach zbożowych zamiast chemicznych środków owadobójczych można stosować ziemię okrzemkową (ziemię diatomową, diatomit) lub organizmy pożyteczne. W poniższym artykule przedstawiamy zalety i wady tych metod oraz wskazówki co do ich zastosowania.