Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 3/2015

Na ciężkiej glinie bez pługa | 4

Ciężka glina nie jest porządana przez rolników. Ze względu na swoją zwięzłość jest trudna w uprawie i z reguły ma zakłóćone stosunki powietrzno-wodne, co oznacza, że jest w niej za dużo wody, a za mało powietrza. Literatura fachowa podpowiada, że rozwiązaniem tych problemów jest wykonanie głębokiej orki, która przywraca glebie prawidłowy stan między wodą a powietrzem. Jednak orka takiej gleby wiąże się z dużym zużyciem paliwa, sporym zapotrzebowaniem na moc i brakiem zadowalającej wydajności pracy. Zatem może lepiej nie orać?

Nie siedź z założonymi rękami! | 9

Po systematycznych badaniach przeprowadzonych przez odpowiednie jednostki ochrony roślin, odnotowuje się tylko niewielką aktywność myszy polnych. Jak dotąd zainteresowanie tym tematem, ze względu na brak zagrożenia ekonomicznego, było niewielkie. Czy jednak nie czeka nas niemiła "niespodzianka" kiedy gryzonie ponownie pokażą się masowo.

Opryskać, wyciąć a może wypalić? | 12

Nieprawidłowości w prowadzeniu użytków zielonych nie zawsze da się uniknąć, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę zachwaszczenia. Czasem zastosowanie herbicydów nie jest wskazane. I co wtedy? Poniżej podpowiadmy, w jakis sposób prawidłowo kontrolować łąki i pastwiska.

Ślimaki zagrażają uprawom rzepaku | 19

Co roku rośliny rzepaku we wczesnych fazach rozwoju narażone są na żerowanie ślimaków. Zagrażają one zwłaszcza młodym roślinom, a w ekstermalnych przypadkach prowadzą do wypadnięcia zasiewów czy przerzedzenia plantacji. Jeżeli przeprowadzona kontrola zasygnalizuje opanowanie pola, należy niezwłocznie zastosować skuteczne środki zapobiegawcze, takie jak rozsiewanie przynęt zwalczających ślimaki.

Trwałość struktury gleby | 23

W numerze 2/2015 "Bez Pługa" przedstawiliśmy wyniki prostego eksperymentu udowodniającego ogromną rolę korzeni w wiązaniu agregatów glebowych. Tym razem skupiliśmy się na znaczeniu części nadziemnych roślin w kształtowaniu wodoodporności agregatów glebowych.

Chemiczne właściwości gleby w różnych systemach uprawy | 26

Podstawowym problemem w uprawie jest utrzymanie żyzności gleby oraz właściwego poziomu uzyskiwanych efektów produkcyjnych i ekonomicznych. Jednym z głównych elementów mających wpływ na utrzymanie żyzności gleb jest prawidłowa gospodarka składnikami nawozowymi. W tym artykule przedstawiamy interesujące wyniki polskich doświadczeń IUNG-PIB z Zamojszczyzny i Dolnego Śląska.

Poferment - szansa czy problem dla rolnictwa? |

Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego to jedna z najkorzystniejszych metod pozyskania energii odnawialnej. Technologia ta jest stosowana z powodzeniem w wielu krajach, jak Niemcy, Austria czy Dania, ale w Polsce nadal nie znajduje powszechnego zastosowania. Jednym z ograniczeń, które wpływają na funkcjonowanie biogazowni w naszym kraju jest problem z zagospodarowaniem substancji pofermentacyjnej.

Fosfor i potas łatwe w dostępie | 37

Produktem ubocznym procesu fermentacji w biogazowniach rolniczych jest gęsty, płynny odpad zwany pozostałościa fermentacyjną. Produkowany jest w wielu krajach w dużych ilościach i może być wykorzystany jako cenny nawóz. Poferment zawiera pewną ilość składników pokarmowych, między innymi fosfor. W jaki sposób go ocenić i jak działa, pokazują ostatnie badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Rostocku.

Kto wcześnie wysiewa, ten później ma więcej | 40

Konieczność uprawy międzyplonów wzbudza wciąż wiele emocji i prowadzi do ożywionej dyskusji. Korzyści wynikające z uprawy tych roślin są oczywiste. Jak skutecznie uprawiać międzyplony? Poniższe wskazówki mogą w tym pomóc.

Mieszanki pod lupą |

Mieszanki międzyplonowe wpływają na wzrost aktywności biologicznej gleby, dostępność składników pokarmowych i jednocześnie poprawiają bilans wodny czy strukturę gleby. Na rynku dostępna jest cała gama różnych mieszanek gatunkowych, wysiewanych w międzyplonie. Zatem na co należy zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Nie szacuj plonu według średniej | 46

Kiedy w rolnictwie tradycyjnym rozpatruje się doskonałość danego gatunku rośliny uprawianej w płodozmianie, albo danego systemu uprawy, często odbywa się to na postawie informacji dotyczących plonu i wydajności, które z kolei zostają opracowane na bazie oficjalnych danych statystycznych zbiorów. W związku z tymi wartościami nierzadko pojawia się zarzut braku możliwości osiągnięcia takich plonów w przypadku roślin strączkowych uprawianych na nasiona.

Jeden siewnik cztery kombinacje | 49

Firma Poettinger sprzęga siewniki rzędowe nie tylko z krótkimi agregatami uprawowymi i bronami wirnikowymi. Na swoich "barkach" siewniki mogą dźwigać również kompaktowe brony talerzowe Terradisc w wersji multiline i kultywatory Synkro. Przetestowaliśmy siewnik raz w zestawie z talerzówką Terradisc 3001 multiline, i raz w kombinacji z krótkim agregatem uprawowym Fox 300 D.