Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 4/2015

Tylko płytkie spulchnianie | 4

Wydaje się, że uprawa bezorkowa nie jest popularna wśród polskich rolników. Czasem w programach czy czasopismach rolniczych jest o niej jakaś wzmianka, można też przeczytać o rolnikach, którzy porzucili pług, a mimo to nie narzekają na mniejsze plony. Jednak takie spostrzeżenia są dość rzadkim zjawiskiem w masowych środkach przekazu. Tymczasem, jeśli przyjrzeć się dobrze tematowi, to okazuje się, że uprawa bezpłużna pojawia się na polskich polach częściej. Może nie od razu na całej powierzchni gospodarstwa, może tylko po rzepaku, ale jesli ktoś wie, na co zwrócić uwagę, to zaobserwuje więcej pól, na których ostatnią uprawką przed siewem był gruber pracujący "na głęboko". A co, gdyby tak pójść krok dalej i spłycić uprawę?

Bez pługa w Małopolsce | 9

Nie jest prawdą, że technologia uprawy bez pługa jest zarezerwowana tylko dla dużych gospodarstw, Wystarczy być do niej przekonanym i chętnym do wprowadzenia nowych technologii uprawy, wtedy można mieć satysfakcję z wykonywanej pracy oraz uzyskiwać odpowiednie dochody. A natura sama odwdzięczy się nam z nawiązką za to, co od nas otrzymała.

Agritechnica - motor innowacji dla rolnictwa | 12

W dniach 8-14 listopada br. w Hanowerze odbyła się Agritechnica, największa na arenie międzynarodowej wystawa techniki rolniczej. Targi te stanowią nie tylko platformę innowacji nowoczesnej technologii, lecz także skarbnicę wiedzy, pomysłów i trendów dotyczących przyszłości gospodarki i techniki agrarnej. Wystawcy prezentują rozwiązania, dzięki którym rolnicy mogą pracować jeszcze dokładniej i efektywniej, dodatkowo oszczedzając zasoby naturalne.

Grunt to zdrowa gleba | 14

Gleba powstaje w wyniku wietrzenia skały macierzystej podczas długotrwałego procesu glebotwórczego. Ma możliwość odradzania się, ale proces ten postępuje bardzo powoli. Przyjmuje się, że aby powstała gleba o miąższości 1 cm, potrzeba od 200 do 500 lat, stąd uważa się ją za zasób w praktyce nieodnawialny. Równocześnie z procesem tworzenia gleba podlega procesom degradacji, które mogą przebiegać niekiedy bardzo szybko. Degradacją gleby nazywamy niekorzystne zmiany środowiska glebowego, które obniżają jego aktywność biologiczną, co z kolei powoduje spadek urodzajności. Wskaźnikiem degradacji gleby jest zmniejszenie produkcji masy roślinnej i jej wartości. Konieczna jest zatem ochrona gruntów przed zagrożeniami powodującymi nieodwracalne lub trudnoodwracalne zmiany właściwości gleb.

Fizyczne właściwości gleby w różnych systemach uprawy roli | 18

Znaczna degradacja środowiska glebowego, spowodowana intensywną uprawą roli, wymusza poszukiwanie nowych technik uprawy sprzyjających ochronie gleby i bioróżnorodności. W ostatnich latach w krajach UE w ramach rozwoju rolnictwa zrównoważonego, które zakłada wzrost produkcji w warunkach racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, promuje się w coraz większym stopniu różne techniki bezpłużnej uprawy roli, często określane mianem uprawy zachowawczej lub konserwującej. 

Jak ograniczyć negatywne skutki suszy? | 24

Tegoroczna susza mocno dokuczyła rolnikom. Niedobory wody, jakich nie notowano od kilkunastu lat, dotknęły obszar niemal całego kraju. Według meldunków komisji szacujących straty w związku z suszą (stan na 8 września 2015 r.), poszkodowanych jest ponad 200 tys. gospodarstw. Klęska pogodowa objeła prawie 1,8 mln hektarów powierzchni upraw, a szacowana wielkość strat wyniosła ponad miliard złotych.

Gospodarka wodna w pasowej uprawie gleby | 28

Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, skłaniają nas do poszukiwania nowoczesnych technologii produkcji roślinnej umożliwiających zarządzanie gospodarką wodną gleby. W praktyce rolniczej istnieją dwie opcje rozwiązywania łączących się z nią problemów. Pierwszą jest stosowanie nawadniania – metoda bardzo skuteczna, niestety generująca znaczne koszty, które ograniczają powszechność jej wykorzystania. Drugim sposobem podejścia do problemu gospodarki wodnej jest wdrażanie nowoczesnych systemów uprawy roli. 

Nicienie zagrażają uprawom ziemniaków | 30

Uprawa ziemniaków wymaga fachowej wiedzy i praktycznego wyczucia. Jednak powierzchnia ich uprawy w Polsce sukcesywnie maleje. W technologii uprawy tej rośliny dąży się do uzyskiwania stabilnych oraz wysokiej jakości plonów. Dlatego ocena zagrożeń powodowanych przez różne szkodniki i patogeny jest bardzo ważna. Największy problem stanowią dziś mątwiki.

Azot zamknięty w granulce | 35

Pewnie jeszcze część z Was pamięta z lekcji biologii, że otaczające nas powietrze w 80% składa się z azotu. Trzeba również pamiętać, że ten pierwiastek jest jednym z najistotniejszych czynników plonotwórczych dla roślin uprawnych. 

Uprawa pasowa z Väderstad | 36

Uprawa pasowa, znana pod nazwą strip-till, jest coraz popularniejsza wśród polskich rolników. Propozycją szwedzkiej firmy Väderstad dla producentów rolnych, zainteresowanych siewem zbóż, roślin oleistych oraz strączkowych z jednoczesną aplikacją nawozów mineralnych w tej innowacyjnej technologii, jest siewnik Spirit C StripDrill. Poniżej przedstawiamy opinie rolników, którzy zdecydowali się na wybór tego agregatu do siewu rzepaku ozimego.

Dobre wschody to podstawa | 39

Dobrze posiane zboże to podstawa wysokich plonów – tak zgodnie twierdzą odwiedzeni przez nas rolnicy, którzy wybrali do swoich gospodarstw siewnik Pöttinger Terrasem.

Opony czy gąsienice? | 42

Tytułowe pytanie nasuwa się szczególnie w przypadku kombajnów zbożowych, ale również i dużych ciągników. Panuje opinia, że gąsienice zapewniają lepszą ochronę gleby niż opony. Nieco inne są wyniki badań francuskiego instytutu Irstea.

Pożyteczne mikroorganizmy dla poprawy żyzności gleby | 48

Chemizacja rolnictwa oraz niewłaściwe sposoby uprawy doprowadziły do spadku żyzności gleb. Wprowadzenie do gleby pożytecznych mikroorganizmów jest metodą pozwalającą na jej regenerację, co skutkuje pobudzeniem wzrostu i rozwoju roślin uprawnych.

Bezpłużna terminologia | 50

Polska terminologia związana z uprawą bezorkową funkcjonuje od niedawna. Nie ma jej w akademickich podręcznikach z zakresu ogólnej oraz szczegółowej uprawy roślin. Pojawiające się na łamach czasopism określenia są niejednokrotnie mylne. Poniżej przedstawiamy najczęściej popełniane i najbardziej rażące błędy w nazewnictwie dotyczącym uprawy bezorkowej oraz poprawne definicje.