Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 2/2016

Uprawa pasowa w praktyce | 4

Można powiedzieć, że w ostatnich latach uprawa pasowa przebojem wchodzi na polskie pola i zdobywa coraz szersze grono zwolenników. Są już w naszym kraju rolnicy, którzy pracę w tej technologii rozpoczęli kilka lat temu i obecnie nie wyobrażają sobie powrotu do poprzednich metod gospodarowania.

Nowoczesna technologia | 9

Rolnictwo wymaga nieprzerwanego rozwoju zarówno w sferze zmiany podejścia do uprawy gleby, jak i konieczności ciągłego zgłębiania wiedzy i umiejętności. Do tego niezbędny jest także otwarty umysł, chęć wprowadzania innowacji oraz gotowość na zmiany, jakie niesie za sobą nowa technologia. Do tej listy cech praktycy dorzucają jeszcze odporność na komentarze sąsiadów zza miedzy.  

Zdrowe liście a poziom cukru | 11

W ostatnich latach obserwuje się narastające zagrożenie ze strony chorób liści buraków cukrowych. Latem, zazwyczaj pod koniec lipca, możemy spodziewać się wystąpienia objawów chorobowych porażenia chwościkiem buraka, brunatną i bakteryjną plamistością liści, mączniakiem właściwym czy rdzą buraka. Znaczenie poszczególnych chorób w uprawie tej rośliny jest zróżnicowane i zależne od wielu czynników.  

Wrażliwość pszenicy ozimej na uproszczenia | 18

W Polsce w ostatnich latach udział zbóż w strukturze zasiewów systematycznie wzrasta. Tą grupą roślin obsiewa się obecnie około 73% gruntów ornych, a w wielu rejonach ich udział jest jeszcze większy. Dodatkowo czynniki ekonomiczne i organizacyjne wymuszają wzrost areału uprawy pszenicy, która jest zbożem szczególnie wrażliwym na niekorzystne następstwo roślin. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dobór odmian może być czynnikiem kompensującym uprawę pszenicy w warunkach uproszczonego zmianowania.  

Porażenia Fusarium można uniknąć | 22

Pozostawienie na polu nierozdrobnionej ścierni po zbiorze kukurydzy prowadzi do porażenia wysiewanych w dalszej kolejności zbóż grzybami z rodzaju Fusarium. Środkiem zaradczym ograniczającym rozwój grzybów jest odpowiednie mulczowanie resztek pożniwnych.  

Zielona infrastruktura na terenach rolniczych | 27

Ingerencja człowieka w środowisko naturalne doprowadziła do sytuacji paradoksalnej.
Z jednej strony gospodarka rolna jest poważnie zagrożona negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, z drugiej – pozostaje głównym źródłem presji na środowisko. Jednym ze sposobów zbilansowania tego równania jest postawienie na rozwój na terenach rolniczych tzw. zielonej infrastruktury.  

Śmietka – cichy zabójca rzepaku | 28

Zakaz stosowania zapraw donasiennych ograniczających żerowanie śmietki w uprawie rzepaku przynosi pierwsze wymierne efekty. Rezygnacja z dotychczasowych technologii siewu nasion zaprawionych przeciw śmietce wymusza na rolnikach aplikowanie oprysków nalistnych zmniejszających aktywność tego szkodnika. Poważnym problemem jest rozpoznanie zagrożenia.  

Pierwszy zabieg po żniwach | 30

Intensyfikacja produkcji roślinnej w celu uzyskania wysokich wyników finansowych wymusza na wielu gospodarzach uprawę roślin w monokulturze lub w bardzo krótkim płodozmianie. Dochodzi do sytuacji, w której rolnik z jednej strony skupia się na osiągnięciu jak największego zysku oraz na minimalizacji kosztów, a z drugiej – wymyka mu się spod kontroli kwestia zagospodarowania resztek pożniwnych. Bagatelizowany do tej pory problem zaczyna nabierać znaczenia.  

Plocher – z myślą o życiu w glebie | 34

System bezorkowej uprawy gleby upowszechnił się zwłaszcza w dużych gospodarstwach rolnych, gdzie poszukiwano technologii zmniejszającej koszty uprawy przy jednoczesnym utrzymywaniu jej żyzności, gwarantującej uzyskiwanie wysokich i jakościowych plonów. Rolnicy stosujący od lat ten system udowadniają, że jest on ekonomiczny i proekologiczny, gdyż ogranicza bezpośrednie koszty i czas uprawy, a w ten sposób podnosi wskaźniki jego opłacalności.  

Dla poprawy warunków glebowych | 37

Dobrym źródłem materii organicznej jest obornik, uprawiane na przyoranie rośliny poprawiające strukturę gleby (gorczyca, rośliny motylkowe) oraz rozdrobniona słoma po kombajnowym zbiorze zbóż.  

Efekt fali | 38

Na polach królują coraz większe i cięższe ciągniki, kombajny, przyczepy. Takimi maszynami można pracować efektywniej oraz wydajniej, ale one również mają swoją „ciemną” stronę. Większy ciężar sprzętu powoduje nadmierne zagęszczenie podglebia, a stąd tylko krok do powstania podeszwy płużnej.  

Zagęszczenie w koleinie | 41

Obok zapobiegania erozji, jedną z podstawowych zasad gospodarowania jest utrzymanie i poprawa struktury gleby oraz unikanie jej zagęszczenia. Jednak w jaki sposób prawidłowo ocenić zagęszczenie struktury gleby? Pomocna może być tu opisana w artykule metoda, zawierająca proste wskazówki odnoszące się do sprawności gleby.  

Ocena sprawności gleby w praktyce | 45

Rosnący poziom plonowania roślin uprawnych wymusza na rolnikach konieczność dbania o każdy element agrotechniki. Szczególnego znaczenia nabiera wysoka sprawność gleby, gwarantująca jej produktywność. Poniższy artykuł prezentuje ocenę sprawności gleby na różnych siedliskach, zaproponowaną przez Joachima Brunottego.  

Krótka brona talerzowa | 50

Czy się nam to podoba, czy też nie, wielkimi krokami zbliżają się żniwa, a wraz z nimi rozpoczyna się kolejny okres uprawy. Po zbiorach trzeba jak najszybciej zająć się uprawą ścierniska. Jego płytkie zerwanie ma za zadanie przerwać parowanie wody z gleb, pobudzić samosiewy i nasiona chwastów do wzrostu oraz wymieszać resztki pożniwne z glebą w celu ich szybszego rozkładu.  

Nowości rynkowe | 52

Pierwszy polski strip-till
Agregat do uprawy pasowej
Głębosz z siewnikiem
Podwójny siewnik
Brona łopatkowa