Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 3/2016

Bezorebná technologia | 4

Bezorebná uprawa, czyli bez pługa, tym razem po słowacku. Rolnictwo tego kraju jest na ogół mało znane, a przez to niedoceniane. Jednak ten sektor gospodarki na Słowacji ma się całkiem dobrze. Z uwagi na pewne uwarunkowania, o których potem, tamtejsi rolnicy starają się wprowadzać nowoczesne rozwiązania, w tym uprawę bezorkową.  

Konstruktor z Rogowa | 10

Długo zastanawialiśmy się, kogo moglibyśmy opisać jako pierwszego
w naszym nowym cyklu. Po namyśle wybór stał się oczywisty.
Dla jednych jest agentem Monsanto i propagatorem chemizacji
rolnictwa, inni znają go z aktywnego udziału w obronie
polskiej ziemi przed amerykańskim Chevronem w Żurawlowie.
Dla jeszcze innych to po prostu dobry rolnik, popularyzujący bezorkową
metodę uprawy gleby. Jego gospodarstwo opisywaliśmy
w numerze 1/2014 „Bez Pługa”. Mowa oczywiście o Wiesławie
Grynie, który jest także konstruktorem maszyn rolniczych w swoim
gospodarstwie.

Metody siewu rzepaku | 12

Uprawy rzepaku są zakładane głównie przez siew rzędowy po pługu lub kultywatorze. Jednak roślinę tę można uprawiać, całkowicie rezygnując z zabiegów odwracających i mieszających glebę. Pozwala na to siew bezpośredni. Nowym trendem jest technologia strip-till, która pod względem intensywności uprawy stanowi rozwiązanie pośrednie między wcześniej wymienionymi metodami siewu.  
 

Ubezpieczenia upraw rzepaku | 16

W ostatnich latach jednym z największych zagrożeń dla upraw roślin ozimych stały się zbyt niskie temperatury w sezonie zimowym. Zarówno w okresie przed wprowadzeniem ubezpieczeń dotowanych, jak również po 2006 r., rynek ubezpieczeń oferował możliwość pokrywania skutków wypadnięcia uprawy. Jednak nasilające się zmiany klimatyczne oraz postęp technologiczny w produkcji roślinnej stawiają nowe wyzwania przed zakładami ubezpieczeń i rolnikami.  

Gleba potrzebuje powietrza | 20

Nieustannie zachodzące procesy w glebie oraz bezpośrednie oddziaływanie człowieka na jej warstwę uprawną mają znaczący wpływ na skład powietrza glebowego. Utrzymanie właściwych proporcji składu gazów w glebie przez cały okres wegetacji może stać się kluczowym czynnikiem w prawidłowym rozwoju i plonowaniu roślin.  

Struktura gleby w różnych agroekosystemach | 23

Struktura jest najważniejszą cechą gleby, kształtującą wszystkie jej właściwości fizyczne, chemiczne
i biologiczne. Aby zapewnić optymalne warunki powietrzno-wilgotnościowe dla wzrostu
roślin, bardzo ważne jest wytworzenie się odpowiedniego układu agregatów (gruzełków), zwłaszcza
frakcji 1–5 mm. Gruzełki powinny zachowywać trwałość, która w dużym stopniu zależy od
systemów uprawy roli.

Rola słomy w nawożeniu gleby | 27

Nawożenie jest jednym z najważniejszych zabiegów uprawowych. Zależy od niego wysokość
i jakość plonu, a także urodzajność gleby i jej parametry fizykochemiczne. Warto mieć na uwadze,
że słoma stosowana jako nawóz podniesie zawartość próchnicy w glebie i wzbogaci ją
w makro- i mikorelementy.

Nawożenie decydującym czynnikiem plonotwórczym | 30

Jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych jest woda. Niestety Polska ma niewielkie zasoby wodne, dlatego bardzo ważne jest oszczędne gospodarowanie tą życiodajną substancją. Dotyczy to również rolnictwa, które, jako sektor związany z produkcją żywności, wykorzystuje około 70% światowych zasobów wody.

Ochrona i odmiana pszenicy w uproszczonym zmianowaniu | 33

Zwiększenie udziału zbóż w zasiewach i wynikająca stąd konieczność
uprawy ich po sobie powoduje, że poszczególnym
gatunkom trudno zapewnić odpowiednie stanowiska. Konsekwencją
takiego postępowania jest niższe plonowanie oraz
spadek wydajności całych zmianowań.

Strip-till w Minikowie | 35

W pierwszy weekend lipca odbyła się już 39. edycja targów
Agro-Tech w Minikowie. Ponad 400 wystawców oraz ok. 35 tys.
zwiedzających – nie są to rekordowe wyniki, jednak impreza
była wyjątkowa z innego powodu. Pokazy polowe zdominowały
agregaty do uprawy pasowej, a liczba zaprezentowanych
modeli była nadzwyczaj duża jak na polskie realia.

Agregat do uprawy pasowej | 39

Jak mawiał wielki cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte: „Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi”. Przyznajemy, zdarzył się nam błąd i chcemy go naprawić, publikując prawidłową wersję aktualności, które ukazały się w numerze letnim „Bez Pługa”.

Pług dłutowy | 40

Przyjęliśmy, że nie będziemy pisali o pługach,
gdyż nie pasują one do profilu naszego kwartalnika,
jednak życie jest pełne niespodzianek
i musimy złamać tę zasadę. Mieliśmy możliwość
zapoznania się z pracą Terralanda TN_Profi firmy
Bednar. Maszyna ta, chociaż jest określana
mianem pługa dłutowego, w żaden sposób nie
przypomina narzędzia, jakim jest pług.

Rozrzucić wapno | 42

Wapno o zastosowaniu rolniczym występuje w trzech głównych
rodzajach: tlenkowym, węglanowym i dolomitowym.
O jego zaletach dla gleby, konieczności wapnowania i szkodliwości
niskiego pH napisano już setki, jeśli nie tysiące artykułów
i książek. Jednak niewiele wiadomo na temat tego,
jak i czym efektywnie rozsiać wapno na polach.

Stulicha psia w uprawie rzepaku | 45

Od niedawna stulicha psia (Descurainia sophia lub Sisymbrium sophia) jest gatunkiem coraz częściej
występującym na polach uprawnych. Wysoka plenność tego chwastu oraz szeroka adaptacja do warunków
siedliskowych sprawia, że jest on zagrożeniem dla wielu upraw rolniczych, a w szczególności
dla rzepaku, który należy do tej samej rodziny botanicznej roślin kapustowatych. Już 10 szt./m2 stulichy
psiej może spowodować spadek plonu nasion rzepaku nawet o 12%.

Zniszczyć ściernisko | 50

W niektórych krajach Europy zachodniej, w rejonach słynących
z uprawy kukurydzy na ziarno, mulczowanie jest powszechnie stosowanym
zabiegiem. W Polsce natomiast widok ciągnika z mulczarką
na ściernisku po kukurydzy na ziarno ciągle stanowi rzadkość.
Oczywiście nie wszędzie.

Nowości rynkowe | 52

Cirrus z podwójnymi redlicami
Avatar do siewu bezpośredniego
14-metrowa brona talerzowa
Mały rozrzutnik z gamy Tornado3
Siewnik z nowym zbiornikiem