Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 4/2016

Rolnicy bez pługa | 4

Kiedy w roku 2013 do rąk Czytelników miał trafić pierwszy numer „Bez Pługa”, w redakcji dało się odczuć pewną nutkę zdenerwowania. Była ona spowodowana niepewnością, jak nowe czasopismo przyjmie się na rynku, gdyż w Polsce wciąż dominuje uprawa orkowa. Te obawy okazały się bezpodstawne, ponieważ system uprawy bezpłużnej w naszym kraju cieszy się coraz większą popularnością.
W poniższym artykule przypominamy sylwetki rolników, którzy na łamach pisma zechcieli
podzielić się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z uprawą bezorkową.

Czym nie orać? | 10

Zanim podejmiemy decyzję o zmianie technologii uprawy na bezorkową, często pojawia się potrzeba uzupełnienia naszego parku maszynowego lub wymiany dotychczasowego sprzętu. Na szczęście oferta dostępnych na rynku maszyn zarówno nowych, jak i używanych jest tak bogata, że pojawiają się tylko dwa problemy: dobór odpowiedniej maszyny do wdrażanej technologii oraz zasobność portfela rolnika.  
 W artykule między innymi:

-Rozdrabnianie to też uprawa
-Wielobelkowa klasyka
-Uprawa w paski
-Jest czym siać
-Jak wybierać?
- ...

W siewnikach do siewu uproszczonego
można spotkać zarówno redlice jedno-,
jak i dwutalerzowe. Przy ich zakupie trzeba
pamiętać o wybraniu kółka dogniatającego,
odpowiedniego do rodzaju gleby, na
jakiej ma pracować maszyna.
Po więcej informacji zapraszamy do numeru specjalnego "Bez Pługa"

Sztuka nieorania, czyli jak uniknąć błędów? | 15

Spadające ceny płodów rolnych oraz zapowiedzi liberalizacji handlu z państwami spoza Unii Europejskiej zwiastują czarny scenariusz, który może dotknąć wiele mniejszych i średnich gospodarstw w Polsce. Co robić w tej sytuacji? Czy przejście na uprawę bezpłużną to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie?  
 W artykule między innymi:

-Pług na sprzedaż
-Bez struktury ani rusz
-Nauka i praktyka
- ...
Zmiana systemu uprawy wiąże się z reorganizacją
parku maszynowego. Niektóre zabiegi wymagają
ciągnikówdużej mocy i specjalistycznych maszyn
np. do głębokiego spulchniania.
Po więcej informacji zapraszamy do numeru specjalnego "Bez Pługa"


 

Na co zwrócić uwagę? | 18

Podczas różnych spotkań rolnicy czasem zadają nam pytanie, na co zwrócić szczególną uwagę, przechodząc na uprawę bezorkową? Tym artykułem próbujemy na nie odpowiedzieć, dzieląc się wiedzą, jaką przekazują nam rolnicy pracujący bez pługa na swoich polach.  

 W artykule między innymi:

-Zasady uprawy bezpłużnej
1. Cierpliwość
2. Umysł otwarty na naukę
3. Prawidłowy płodozmian
4. ... 


 
Resztki pożniwne muszą być równomiernie
rozłożone na powierzchni pola.
Po więcej informacji zapraszamy do numeru specjalnego "Bez Pługa"

   

Uwzględnić międzyplony w płodozmianie | 20

Gleba odpowiednio uprawiana powinna mieć strukturę gruzełkowatą, której charakterystyczną
cechą jest występowanie kulistych agregatów o chropowatej powierzchni i znacznej porowatości, zwanych gruzełkami. Dla zachowania prawidłowej struktury gleby ważne jest stosowanie możliwie krótkich przerw w okresach wegetacyjnych między występującymi po sobie roślinami uprawnymi. Dobrym rozwiązaniem jest zatem uprawa międzyplonów.  
W artykule między innymi:

-Korzyści z uprawy międzyplonów
-Dobór roślin
-Jaki gatunek?
- ...

Międzyplony pozostawione na powierzchni pola
stwarzają dobre warunki do rozwoju dżdżownic
oraz mikroorganizmów glebowych.  
Po więcej informacji zapraszamy do numeru specjalnego "Bez Pługa"


 

Skuteczne zarządzanie glebą kluczem do sukcesu | 24

Industrializacja polskiego rolnictwa nabiera tempa. Prawa wolnorynkowej
gospodarki są nieubłagane – gospodarstwa rolne stają się przedsiębiorstwami, rolnicy zaś menedżerami. Daleko nam jednak do tego, aby w akcie ekofanatyzmu demonizować to zjawisko. Zastanowimy się za to, jak skutecznie zarządzać najważniejszym zasobem w agrobiznesie.  
W artykule między innymi:

-Co wiemy o glebie?
-Gleba jest własnością społeczeństwa
-Modne uproszczenia
- ...
Ochrona chemiczna jest niezbędnym elementem
agrotechniki większości gatunków roślin
uprawnych. Jednym z priorytetów wysoko
efektywnego rolnictwa powinno być precyzyjne
i racjonalne stosowanie pestycydów.

Po więcej informacji zapraszamy do numeru specjalnego "Bez Pługa"

 

Jak metoda uprawy gleby wpływa na jej właściwości? | 28

Sposób, w jaki uprawiana jest gleba, ma ogromny wpływ na
jej kondycję. Systemy uprawy konserwującej (uprawa uproszczona,
siew bezpośredni) już w pierwszych latach stosowania
skutkują zwiększoną kumulacją makro- i mikroelementów
w górnych warstwach gleby. Z kolei na powierzchni gleby gromadzą
się znaczne ilości materii organicznej. To tylko nieliczne
z pożądanych właściwości, które ujawniają się w uprawie
bezpłużnej.

Uprawa bezorkowa jako element ochrony środowiska | 36

Ochrona gleb stanowi priorytet w Unii Europejskiej na najbliższe
dziesięciolecia. Gleba jest cały czas degradowana metodami
fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Intensyfikacja praktyk
rolniczych, oddziaływanie czynników produkcyjnych oraz zmian
klimatycznych zakłócają naturalną równowagę, która jest niezbędna
do prowadzenia produktywnej i trwałej działalności
rolniczej. Aby przywrócić tę naturalną równowagę w celu zapewnienia
wieloletniej produkcji jakościowej i ilościowej, nieodzowna
jest nasza ingerencja.

Efektywność ekonomiczna i energetyczna różnych technik uprawy oraz siewu | 39

Istotnym uzupełnieniem oceny produkcyjnej i środowiskowej
różnych technik uprawy roli jest określenie ekonomiki oraz
enegrochłonności. Czynnikiem znacząco wpływającym na ich
wyniki, obok cen i relacji, jest poziom uzyskiwanych plonów,
w dużym stopniu zdeterminowany jakością gleb, a także warunkami
klimatycznymi.

Wydajność i energia w uproszczeniach | 44

Bezorkowa uprawa roli jest technologią powszechnie stosowaną w towarowych gospodarstwach rolnych. Ma ona wiele odmian i kombinacji, wynikających z rodzaju używanych maszyn, konstrukcji elementów roboczych oraz głębokości pracy. To wszystko wpływa na powstawanie bardzo rozbieżnych teorii i wniosków, szczególnie w zakresie zużycia paliwa i wydajności zastosowanychtechnologii.

Słoma w uprawie bezorkowej | 47

Słoma jest ważnym źródłem materii organicznej w glebie, a także makro- i mikroelementów dostępnych dla roślin. Nawożenie słomą przyczynia się do poprawy struktury gleby, właściwości powietrzno- wodnych oraz wzrostu aktywności biologicznej organizmów glebowych.

Krytykowana uprawa | 50

Uprawa bezorkowa, często nazywana uproszczoną lub zredukowaną, jest sposobem uprawy roli bez użycia pługa. Jej istotę stanowi ograniczenie zabiegów wykonywanych na roli. Mimo swoich licznych zalet i wysokiej ekonomiczności, uprawa bezorkowa wciąż nie ma dużego grona zwolenników.

Błędy w terminologii bezpłużnej | 52

Polska terminologia związana z uprawą bezorkową funkcjonuje
od niedawna. Nie ma jej w akademickich podręcznikach z zakresu
ogólnej oraz szczegółowej uprawy roślin. Pojawiające się
na łamach czasopism określenia są niejednokrotnie mylne. Poniżej
przedstawiamy najczęściej popełniane i najbardziej rażące
błędy w nazewnictwie dotyczącym uprawy bezorkowej oraz
poprawne definicje.

Pola na usługach dżdżownic | 31

Dżdżownice to bardzo pożyteczne stworzenia – pomagają rolnikom i ogrodnikom poprzez rozdrabnianie i mieszanie z glebą resztek roślinnych. Ponadto skutecznie spulchniają podłoże. Wystarczy przyjrzeć się tym zwierzętom trochę bliżej, by szybko się przekonać, jak ważna jest ich praca.