Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 5/2016

Pierwszy w okolicy | 4

„Kto podle sąsiada chorego mieszka, sam się chorować nauczy” – to stare polskie przysłowie nie brzmi zbyt optymistycznie, ale jeśli przyjąć, że „chorobą” jest uprawa bezorkowa, to nabiera zupełnie innego, pozytywnego znaczenia. Co zrobić w sytuacji, gdy okoliczni rolnicy pracują w technologii orkowej? Z reguły nie mamy innego wyjścia jak: zakasać rękawy i na własną rękę rozpocząć przygodę z nową technologią. Tak właśnie postąpił rolnik, o którym piszemy w kolejnym reportażu „Z praktyki”.  
W artykule między innymi:

- Własne doświadczenia
- Wiedza z internetu
- Plon zależy od wody
- Prosta sprawa
- ...
 
Damian Paduch pierwszy w swojej okolicy
rozpoczął doświadczenia z uprawą bezorkową.
Po dwóch latach prób porzucił pług i nie zamierza
do niego wracać.

Bracia konstruktorzy | 10

Tym razem w ramach naszej akcji „Rolnik konstruktor” zawędrowaliśmy na Kujawy. Na miejscu czekała na nas miła niespodzianka, gdyż mieliśmy okazję spotkać się nie z jednym rolnikiem, ale z trzema, którzy na dodatek są braćmi z zacięciem technicznym. Kolejnym zaskoczeniem było to, że zamiast jednej spodziewanej konstrukcji zastaliśmy aż trzy, w tym dwie do uprawy pasowej. O swoich maszynach opowiedzieli Michał, Krzysztof i Stanisław Sochoccy.  
 W artykule między innymi:

- Pomysł na maszynę
- Żmudna praca
- Zmiana funkcji
- ...


Bracia Sochoccy (od lewej): Stanisław, Michał i Krzysztof. To nie tylko rolnicy, ale także konstruktorzy maszyn do uprawy pasowej. W głowach mają kilka pomysłów na kolejne konstrukcje, więc zestaw kluczy ufundowanych przez Grene Sp. z o.o. nie będzie leżał bezczynnie.
 

Przeciwdziałać odporności | 14

Zachwaszczenie w uprawach rolniczych najczęściej reguluje się przy pomocy herbicydów. Jednak z roku na rok zauważalny jest spadek skuteczności tych środków i narastanie problemu odporności kolejnych gatunków chwastów. Zjawisko to nasila się na polach, gdzie stosowana jest intensywna ochrona chemiczna.  
W artykule między innymi:

- Problem jest bardzo poważny
- Rodzaje odporności
- Czynniki przyspieszające
- ...
 

Zachwaszczenie w różnych systemach uprawy roli | 17

Jednym z ważniejszych czynników agrotechnicznych wpływających na florę pól uprawnych
jest sposób uprawy roli. Stosowanie uproszczeń uprawowych, włącznie z zaniechaniem uprawy (uprawa zerowa, po której następuje siew bezpośredni), pociąga za sobą zmiany zarówno w składzie gatunkowym, jak i ilościowym flory segetalnej.  

W artykule między innymi:
- Rozmieszczenie diaspor w glebie
- Badania polowe
- W głębszych warstwach czy na powierzchni?
- ...


 

Komputer w gospodarstwie | 41

Kluczowym czynnikiem w systemie rolnictwa precyzyjnego jest dokładność. Określenie to kojarzy się głównie z prowadzeniem równoległym, zmiennym dawkowaniem nawozu czy ogólnie pojętą nawigacją. Warto jednak zaznaczyć, że tę precyzję również gwarantuje komputer osobisty, który w znacznym stopniu może ułatwić dokładne prowadzenie gospodarstwa.  

W artykule między innymi:
- Mnogość rozwiązań
- Wszystko skatalogowane
- Podsumowanie kluczem do analiz
- ...


 

Stabilny rozwój pszenic w uprawie bezorkowej | 22

Technologia uprawy pszenic o wysokim potencjale produkcyjnym stanowi poważne wyzwanie dla ich producentów. Od wielu lat mówi się o prowadzeniu łanu od zasiewu do żniw. Zagadnienia ochrony oraz nawożenia podstawowego są dość dobrze opanowane, uwzględnia się bowiem programy ochrony i przewidywaną wielkość plonu. Pewnym problemem jest jednak ustalenie wielkości ostatniej dawki nawożenia azotowego decydującego w głównej mierze o jakości plonu.  

Słoma i ścierń w uprawie pasowej rzepaku | 25

Sukces siewu rzepaku w strip-tillu wymaga nieco innego podejścia
do agrotechniki, a w szczególności gospodarowania
słomą. Można uprościć i siać rzepak bezpośrednio w ścierń,
ale wszystko musi być zaplanowane, zaś słoma rozdrobniona
i równomiernie rozrzucona na polu, tak aby w każdym miejscu
były jednakowe warunki do wschodów roślin.  

CETA z punktu widzenia kanadyjskich rolników | 28

Większość kanadyjskich rolników odetchnęła z ulgą na wieść, że umowa handlowa między Kanadą a Unią Europejską z dużym prawdopodobieństwem dojdzie jednak do skutku. Niewielu z nich wierzy jednak, że może się to przyczynić do znacznego wzrostu eksportu. Ogólnie uważa się, że kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) przyczyni się do poprawy w obszarze handlu z UE, ale spowoduje jedynie skokowy wzrost obrotów po obu stronach, nie zmieniając dotychczasowych relacji.  

Pałecznica – coraz większe zagrożenie | 37

Pałecznica zbóż i traw to choroba złego zimowania występująca na różnych gatunkach roślin, ale szkody wyrządza przede wszystkim na jęczmieniu ozimym. Wywoływana jest przez grzyby z rodzajów Typhula incarnata i Typhula ishikariensis. Pałecznica pojawia się wczesną wiosną, a jej rozwojowi sprzyja długie zaleganie okrywy śnieżnej, zwłaszcza jeśli śnieg spadnie na niezamarzniętą glebę. U podstawy rośliny, pod pochwami liściowymi, na liściach lub korzeniach można zauważyć wówczas drobne sklerocja grzyba.  

Strip Dog – paleta możliwości | 39

Firma Agro Sadki, producent maszyn Strip Dog, za główny cel
postawiła sobie stworzenie maszyn dostępnych dla mniejszych
gospodarstw, z możliwością łatwej adaptacji do indywidualnych
wymagań stawianych przez rolników.  

Komputer w gospodarstwie | 41

Kluczowym czynnikiem w systemie rolnictwa precyzyjnego jest dokładność. Określenie to kojarzy się głównie z prowadzeniem równoległym, zmiennym dawkowaniem nawozu czy ogólnie pojętą nawigacją. Warto jednak zaznaczyć, że tę precyzję również gwarantuje komputer osobisty, który w znacznymstopniu może ułatwić dokładne prowadzenie gospodarstwa.  

Sprzymierzeńcy rolnika na polu | 47

W agrocenozach występuje olbrzymia liczba gatunków organizmów pożytecznych, które w istotny sposób przyczyniają się do wzrostu plonów dzięki umiejętności efektywnego zapylania roślin uprawnych bądź eliminacji agrofagów.  

Pozbyć się chwastów | 50

W obecnych czasach rolnicy zwalczają chwasty głównie przy pomocy
metody chemicznej. Trudno się temu dziwić, gdyż w dużym
uproszczeniu wystarczy wlać odpowiednie herbicydy do
opryskiwacza wypełnionego wodą, a potem roztworem opryskać
pole i czekać na efekty działania. Jednak myli się ten, kto
sądzi, że dziś będziemy pisać o opryskiwaczach.  

Nowości rynkowe | 52

Nowe nakładki od Väderstada

Przyczepy Joskin z nadstawkami

Czterometrowy Fenix

Salvis w uprawie pasowej

 

Strukturotwórcze działanie mrozu | 34

Chyba żadnego rolnika uprawiającego gliny czy iły nie trzeba przekonywać o dobroczynnym
działaniu ujemnych temperatur na strukturę gleby. Przejście na system uprawy bezorkowej
wymusza jednak redefinicję poglądów także i w tym aspekcie.