Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 1/2014

Uprawa bezpłużna na zamojską modłę | 4

W Polsce uprawa bezorkowa jest stosunkowo nowym trendem w produkcji rolniczej. Wprawdzie stopniowo zdobywa zwolenników, jednak szeroka rzesza rolników nadal pozostaje wierna tradycyjnym technologiom z zastosowaniem pługa. Poniżej przedstawiamy gospodarstwo, które sukcesywnie uprawia glebę bez pługa od blisko 15 lat.  

Strip-till z nawozem czy bez nawozu? | 15

Na polskich polach coraz częściej można spotkać uprawę pasową (strip-till) kukurydzy. Nierzadko rolnicy próbnie korzystają z usługowego siewu połączonego z uprawą pasową, w wielu przypadkach także z podaniem nawozu pod korzeń. W naszych warunkach nawożenie podczas siewu w technologii strip-till nie jest dobrze rozpoznane, więc postanowiono zgłębić to zagadnienie poprzez nietypowe doświadczenie.

Pomrowik, ślinik i spółka | 18

Ochrona roślin przez szkodliwymi ślimakami polega na stosowaniu różnych metod ograniczających ich liczebność i szkody wyrządzone w uprawach roślin. W ramach tych sposobów stosuje się zabiegi: profilaktyczne, mechaniczne, agrotechniczne, uprawowe, biologiczne i chemiczne. W artykule przedstawiono ogólne wytyczne dotyczące minimalizowania liczebności ślimaków i powodowanych przez nie uszkodzeń roślin.

Przerwać ślimakom cykl rozwojowy | 22

Z roku na rok w technologii bezorkowej (ale nie tylko) obserwuje się coraz więcej gatunków roślin uprawnych dotkniętych inwazją ślimaków. Na całym świecie ślimaki nagie, o zredukowanej muszli, razem ze ślimakami skorupkowymi powodują poważne szkody. Jak rozpocząć skuteczną walkę z tymi specyficznymi intruzami?

Resztki i gleba - kluczowe czynniki sukcesu | 26

Znaczny wpływ na opanowanie i porażenie plantacji przez szkodliwe ślimaki ma przebieg pogody w ciągu roku. Populację mięczaków można wyraźnie zmniejszyć dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu słomy i właściwej uprawie pożniwnej.

Nie tylko chemia zwalcza ślimaki | 32

Opóźnienie terminu walki z chwastami może przyczynić się do rozproszenia populacji ślimaków i odwrócenia ich uwagi od rośliny uprawnej. To tylko jedna z metod przeciwdziałania tym uciążliwym organizmom. O innych piszemy w artykule.

Niechciani goście na polu | 37

Uprawa bezorkowa sprzyja organizmom żyjącym na polach, jednak nie wszystkie z nich są tam pożądane. Tak to już z Homo sapiensem bywa, że jedne zwierzątka lubi i je chroni, a innych się boi lub zwyczajnie za nimi nie przepada.

Mikroelementy dostępne dla roślin | 39

Wysokie plony o dobrej jakości można uzyskać tylko wtedy, gdy rośliny pobiorą wszystkie niezbędne skladniki w ilościach pokrywających ich potrzeby pokarmowe. Zatem chcąc nawozić racjonalnie, nie można ograniczać sie wyłącznie do stosowania makroelementów, lecz należy również pamiętać o mikroelementach.

Nawozy muszą mieć wysoką jakość | 43

Ilekroć pomyślimy o wysokim i jakościowym plonie, nasuwa się jedno rozwiązanie - nawożenie. Jakich zatem nawozów użyć, by produkowana żywność była najwyższej jakości, a przy tym zdrowa i smaczna?

Efektywność ekonomiczna i energetyczna technik uprawy i siewu | 48

Istotnym uzupełnieniem oceny produkcyjnej i środowiskowej różnych technik uprawy roli jest określenie ekonomiki oraz energochłonności. Czynnikiem znacząco wpływającym na ich wyniki, obok cen i relacji, jest poziom uzyskiwanych plonów, w dużym stopniu zdeterminowany jakością gleb, a także warunkami klimatycznymi.

Materia organiczna podstawa, o którą trzeba zadbać | 54

Rola materii w procesie akumulacji skladników pokarmowych w uprawie bezpłużnej jest nieoceniona. Poza tym, że jest magazynem makroelementów, pełni w glebie znacznie więcej funkcji. Poniżej opisujemy mechanizmy i skutki jej działania.