Bez Pługa / XI Konferencja dla nauczycieli szkół średnich rolniczych