Bez Pługa / Prenumerata - Ważne informacje

 1. Prenumerata czasopism wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Oikos sp. z o.o. (Las Polski LP, Brać Łowiecka BL, Drwal DR, Agromechanika AM, Bez Pługa BP) realizowana jest wyłącznie przez Wydawnictwo.
 2. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje 4 lub 6, kolejnych wydań. Zamówienie złożone w danym miesiącu powoduje uaktywnienie prenumeraty od następnego wydania.
 3. Cena opłaconej prenumeraty nie ulega zmianie w przypadku zmiany cen detalicznych czasopism.
 4. Koszty wysyłki prenumeraty pokrywa Wydawnictwo.
 5. Aktualna cena prenumeraty podawana jest w najnowszych numerach czasopism.
 6. Aby zamówić i otrzymać prenumeratę wybranego czasopisma należy:
 • wypełnić i opłacić w banku/na poczcie standardowy druk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej. Wpłaty należy adresować na Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, nr konta 12.1020.1042.0000.8102.0240.5918. Blankiet powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami. W przypadku prenumeraty Bez Pługa, w miejscu tytułem należy podać PREN BP
 • dokonać przelewu elektronicznego ze swojego konta bankowego. Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
 • dokonać płatności przez strony www.dotpay.pl (karta kredytowa, przelew) korzystając z systemu Dotpay (numer Wydawcy w systemie - 1316). Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
 • złożyć zamówienie na stronach www.bezpluga.pl i opłacić sposobem podanym w zamówieniu. Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
 • zwrócić się do działu prenumeraty (listownie 02-316 Warszawa ul. Kaliska 1 m. 7, pocztą elektroniczną prenumerata@oikos.net.pl, telefoniczne 22 659-36-50 w godz. 800-1600, faksem 22 822-66-49) o wystawienie faktury, która będzie podstawą do dokonania zapłaty.
 1. Nie są honorowane zapłaty za prenumeratę czekami, przekazami pocztowymi i gotówką przesyłaną w listach do Wydawnictwa. Gotówka przesłana listami i czeki będą odsyłane do nadawcy, przy czym Wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie.
 2. Prenumerata jest realizowana po wpłynięciu pieniędzy na konto Wydawnictwa.
 3. Faktura/faktura proforma za prenumeratę jest wystawiania w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym Wydawnictwa. Wcześniejsze wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie na pisemne życzenie klienta. Nie ma możliwości wystawiania faktur w miejsce wcześniej wystawionych przez Wydawnictwo faktur proforma.
 4. Uaktualnienia danych adresowych wymagają formy pisemnej (list, faks lub poczta elektroniczna). Klienci są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania Wydawnictwa o zmianach danych adresowych. Zaginięcie egzemplarzy czasopisma przesłanych w ramach prenumeraty na nieaktualny adres (niezmieniony z winy klienta) spowoduje nieuznanie reklamacji dotyczącej braku czasopism.
 5. Reklamacje dotyczące nieotrzymania danego numeru czasopisma w prenumeracie powinny być zgłaszane po upływie 14 dni, licząc od momentu wysyłki (jest nim początek miesiąca z wyjątkiem dwutygodnika LP, gdzie momentem wysyłki jest początek i środek miesiąca) i nie później niż przed otrzymaniem kolejnego numeru czasopisma w prenumeracie. Reklamacje dotyczące braków ilościowych czasopisma lub wad produkcyjnych powinny być składane niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Reklamacje należy składać pisemnie (Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7), pocztą elektroniczną (prenumerata@oikos.net.pl) lub telefoniczne do Roberta Paziewskiego (22 659 36 50, 693 074 669) w dni robocze w godz. 800-1600.
 6. Nie ma możliwości rezygnacji z rozpoczętej prenumeraty oraz zwrotu pieniędzy.
 7. Dane osobowe prenumeratorów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w bazie prenumeraty Wydawnictwa w celu realizacji złożonego zamówienia. W chwili, gdy prenumerator wyrazi na to zgodę jego dane mogą być wykorzystywane przez Oficynę Wydawniczą Oikos Sp. z o.o. w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926) prenumerator ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

Korzyści z prenumeraty:
 • gwarancja dostępu do fachowej wiedzy z zakresu uproszczonej uprawy gleby;
 • dostawa „Bez Pługa” bezpośrednio do Twojego domu, zaraz po ukazaniu się numeru;
 • segregator do archiwizacji czasopisma GRATIS;
 • oszczędność w stosunku do zakupu pojedynczych numerów.
Jak zamówić prenumeratę:
 • dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na poczcie, w banku lub przelewem na rachunek: 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918, OW Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa., w tytule przelewu wpisując „prenumerata BP” *
 • złożyć zamówienie za pośrednictwem strony: www.bezpluga.pl/prenumerata.
  Wystarczy wypełnić formularz i opłacić prenumeratę. Prenumerata zostanie aktywowana po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
 • wysyłając e-mail z zamówieniem na adres: prenumerata@oikos.net.pl
Na wyraźne życzenie wystawiamy fakturę VAT. Prosimy o podanie numeru NIP. 
*Do prenumeraty studenckiej prosimy przesłać ksero lub skan zdjęcia ważnej legitymacji studenckiej na adres: prenumerata@oikos.net.pl.

 
Kontakt z działem prenumeraty
Robert Paziewski
Dział prenumeraty i kolportażu
tel. 22 659 36 50, 693 074 669, faks 22 822 66 49
e-mail: prenumerata@oikos.net.pl
 
 

 1. Zyskujesz regularny dostęp do fachowych informacji z zakresu uprawy bezorkowej.
 2. Oszczędzasz - w prenumeracie płacisz tylko 13 zł za egzemplarz (cena egzemplarza w sprzedaży detalicznej - 17 zł).
 3. Otrzymujesz gwarancję niezmiennej ceny oraz nie ponosisz dodatkowych kosztów przesyłki pocztowej - opłaty ponosi Wydawca.
 4. Co dwa miesiące otrzymujesz Bez Pługa wygodnie prosto do domu lub do siedziby firmy.
 5. Możesz brać udział w konkursach dla prenumeratorów Bez Pługa oraz otrzymywać upominki od Wydawcy.

Formularz zamówienia prenumeraty
Rodzaj prenumeraty Cena brutto Liczba egz.
roczna (6 kolejnych numerów) 80
dwuletnia (12 kolejnych numerów) 155
roczna (studencka) (6 kolejnych numerów) 60
Zamawiam prenumeratę począwszy od numeru:
przelew
12 1020 1042 0000 8102 0240 5918
Dane płatnika:

Dane odbiorcy:

Korespondencja dodatkowa:

Dodatkowe informacje: