Bez Pługa / Rolnik-Kontruktor / Konstruktor z Rogowa - "Bez Pługa" 3/2016
Bez Pługa / Rolnik-Kontruktor / Konstruktor z Rogowa -

Długo zastanawialiśmy się, kogo moglibyśmy opisać jako pierwszego w naszym nowym cyklu. Po namyśle wybór stał się jednak oczywisty. Wiesław Gryn już w roku 1998 rozpoczął w swoim gospodarstwie przygodę z uprawą bezorkową. Od kilku lat rzepak sieje własnoręcznie zbudowaną maszyną, jest to już jej czwarta generacja.

 

Efekt badań
Rolnik rozpoczął uprawę bezorkową w roku 1998. Zaczynał, podobnie jak większość, od talerzówki, jednak na swoich glebach już po dwóch sezonach na rzepaku zaobserwował problemy z prawidłowym wzrostem korzeni. To go skłoniło do dodania przed talerze zębów spulchniających, co rozwiązało problem. W roku 2002 zgłosił się do niego Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z propozycją założenia doświadczenia - wybrano jego gospodarstwo, gdyż miał już pewne do-świadczenia z uprawą bezorkową. Na jednym z pól wspólnie założono badanie polowe, w którym naukowcy analizowali wpływ różnych systemów uprawy na właściwości gleby. Obok siebie testowano uprawę orkową, uproszczoną oraz siew bezpośredni (…)

Cięcie i spawanie
Rolnik stwierdza, że najtrudniej było stworzyć pierwszy egzemplarz maszyny gdyż nie wiedział, jak będzie się zachowywać w czasie pracy. Przy budowie nie robił specjalistycznego projektu, ale oczywiście posiłkował się planem wykonanym odręcznie z rozrysowanymi po-szczególnymi częściami maszyny. Jednak jak sam mówi, zanim konstrukcja będzie zadowalająca, trzeba być przygotowanym na jej kilkukrotne pocięcie i poskładanie od nowa. Budowa maszyny ruszyła w roku 2006 (…)

Dopasowane rozwiązania
Na masywnej ramie w dwóch rzędach zostały umocowane słupice pochodzące z firmy Póttinger, które mają zabezpieczenie ścinane. Zostały one wyposażone we własnej konstrukcji ząb spulchniający, mocno wysunięty do przodu, co zapewnia dobre spulchnianie, bez wyciągania mokrej gleby na powierzchnię. Z tyłu rolnik dospawał blachy, tworzące za zębem redlicę, którą mogą być wysiewane na różnych głębokościach dwa rodzaje nawozów (…)

Więcej o konstruktorze z Rogowa przeczytacie w „Bez Pługa” w nr 3/2016

Wiesław Gryn już w roku 1998 rozpoczął w swoim g gospodarstwie przygodę z uprawą bezorkową. Od kilku layt rzepak sieje własnoręcznie zbudowaną maszyna, jest to już jej czwarta generacja. 

W jednym przejeździe wykonywanym prosto w zmulczowane ściernisko po zebranych zbożach  jest wykonywana uprawa, nawożenie wgłębne na dwóch poziomach oraz siew rzepaku. 

Pomiędzy rzędami znajdują się duże ilości resztek pożniwnych, które zabezpieczają rośliny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

Obecna wersja maszyny powstała w roku 2012 i jest to, jak podkreśla konstruktor, jej czwarta generacja. 

Zestaw kluczy nasadowych, ufundowanych przez Grene Sp. z o.o., na pewno przyda się rolnikowi podczas budowy kolejnych maszyn. 

Autor: Michał Wołosowicz
e-mail: m.wolosowicz@oikos.net.pl

Więcej przeczytacie w "Bez Pługa" 3/2016.